image-preloader

Başvuru Formu

TİLBE GIDA TURİZM SAN VE TİC A.Ş BAŞVURU FORMU

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

 

**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerle ilgili olarak Şirket tarafından ayrıca güncelleme/bilgilendirme yapılacaktır.

 

İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

  1. İlgili kişinin iletişim bilgileri

 

Ad :  
Soyad :  
Telefon numarası :  
T.C. Kimlik numarası :  
Kep veya E-posta :  
Adres :  

 

 

 

 

  1. Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz

 

□  Çalışan

 

□  Müşteri

□   Diğer (lütfen belirtiniz): ...................

 

Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:

 

Konu:

 

□  Eski Çalışan:

 

□  Çalışılan yıllar: ..................

□   İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım

 

□   Tarih: ..................

 

 

  • KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.

 

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • Kep veya E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar.

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Kişisel Veri Sahibinin Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza:

});